AGENDA

floritura

Formulier 720 - Ingezetenen
Uiterlijk 31 maart van ieder jaar

Informatieve aangifte betreffende goederen en rechten in het buitenland per 31 december van het afgelopen jaar

Formulier 210 – IRNR – Niet-ingezetenen
Uiterlijk op 20 april, 20 juli, 20 oktober en 20 januari van ieder jaar 
Trimestriële aangiftes van huuropbrengsten – van het lopende jaar

Uiterlijk 31 december van ieder jaar
Jaarlijkse aangifte Huurwaardeforfait- van het afgelopen jaar

IRPF Ingezetenen / Vermogensbelasting– Ingezetenen en Niet-ingezetenen
Van april tot en met juni van ieder jaar
Aangifte van inkomstenbelasting natuurlijke personen over het afgelopen jaar
Aangifte van vermogensbelasting over het afgelopen jaar